២៦
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត
ទំនុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ។
១ ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ
សូម​ទ្រង់​វិនិច្ឆ័យ​ឲ្យ​ទូលបង្គំ
ដ្បិត​ទូលបង្គំ​បាន​ដើរ​តាម​ចិត្ត​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ទូលបង្គំ
ក៏​បាន​ទុក​ចិត្ត​នឹង​ព្រះយេហូវ៉ា​ឥត​ល្អៀង​ឡើយ
២ ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ សូម​ពិនិត្យ​ទូលបង្គំ​មើល
ព្រម​ទាំង​ល្បង​ល​ទូលបង្គំ
ហើយ​សាក​ចិត្ត​ថ្លើម​របស់​ទូលបង្គំ​ផង
៣ ដ្បិត​សេចក្តី​សប្បុរស​នៃ​ទ្រង់​នៅ​ចំពោះ​ភ្នែក​ទូលបង្គំ
ហើយ​ទូលបង្គំ​បាន​ដើរ​តាម​សេចក្តី​ពិត​របស់​ទ្រង់
៤ ទូលបង្គំ​មិន​អង្គុយ​រួម​ជា​មួយ​មនុស្ស​ភូតភរ​ឡើយ
ក៏​មិន​បាន​សមាគម​ជា​មួយ​នឹង​មនុស្ស​មាន​ពុត​ដែរ
៥ ទូលបង្គំ​ស្អប់​ចំពោះ​ជំនុំ​នៃ​ពួក​មនុស្ស​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អាក្រក់
ក៏​មិន​ព្រម​អង្គុយ​ជា​មួយ​នឹង​ពួក​មាន​ចិត្ត​អាក្រក់​ឡើយ
៦ ទូលបង្គំ​នឹង​មិន​លា​ដៃ ជា​សំគាល់​ថា ឥត​មាន​ទោស​ទេ
យ៉ាង​នោះ ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ ទូលបង្គំ​នឹង​ដើរ​ក្រឡឹង​អាសនា​ទ្រង់
៧ ដើម្បី​បាន​បន្លឺ​សំឡេង​អរ​ព្រះគុណ​ទ្រង់
៨ ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​ទី​ឈប់​សំរាក
នៅ​ដំណាក់​ទ្រង់
ជា​ទី​សណ្ឋិត​នៅ​សេរី​ល្អ​ទ្រង់
៩ សូម​កុំ​ដក​ព្រលឹង​ទូលបង្គំ​ចេញ ជា​មួយ​ពួក​មាន​បាប
ឬ​ជីវិត​ទូលបង្គំ ឬ​ជា​មួយ​នឹង​មនុស្ស​ដែល​កំចាយ​ឈាម
១០ ដែល​សុទ្ធ​តែ​មាន​ការ​អាក្រក់​ជាប់​នៅ​ដៃ​គេ
ហើយ​ដៃ​ស្តាំ​របស់​គេ​ពេញ​ដោយ​សំណូក​ផង​នោះ​ឡើយ
១១ ចំណែក​ទូលបង្គំៗ​នឹង​ដើរ​ដោយ​ចិត្ត​គ្រប់​លក្ខណ៍
របស់​ទូលបង្គំ​ត​ទៅ
សូម​លោះ ហើយ​មេត្តា​ប្រោស​ដល់​ទូលបង្គំ​ផង
១២ ជើង​របស់​ទូលបង្គំ​ឈរ​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​ទៀង​ត្រង់​ហើយ
ទូលបង្គំ​នឹង​លើក​សរសើរ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា
នៅ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​ទាំង​ប៉ុន្មាន។